Z życia projektu

 

Sprzątamy Bałtyk nad Gowienicą

Sie202009
Sprzątamy Bałtyk nad Gowienicą
Razem z fundacją „Nasza Ziemia” i Nadleśnictwem Goleniów.
   

Partnerstwo dla Bałtyku - sprawozdanie

Sie202009
W dniu 6 lipca 2009 roku w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Piłsudskiego w Gdyni odbyło się spotkanie w ramach Partnerstwa dla Bałtyku. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia (http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/), które aktualnie prowadzi spotkania osadzone w tematyce morskiej w ramach projektu „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”(www.baltyk.org.pl). Celem spotkania w Gdyni było omówienie problemu wpływu turystyki na środowisko nadmorskie.
   

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 14-16 sierpnia 2009

Lip222009

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LECHA KACZYŃSKIEGO

 

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Dlatego też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”. W sierpniowy weekend planujemy zwrócić uwagę wszystkich turystów wypoczywających nad morzem oraz mieszkańców nadmorskich miejscowości na problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

   

Biuletyn informacyjny nr 4

Lip092009

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu informacyjnego.


   

Spotkanie Rady Partnerstwa Dla Bałtyku „Wpływ turystyki na środowisko nadmorskie”

Lip032009

Zapraszamy na kolejne spotkanie Rady Partnerstwa Dla Bałtyku pt. „Wpływ turystyki na środowisko nadmorskie”

Program spotkania:

11.00-11.10  Otwarcie spotkania - Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
11.10-11.45  Zagospodarowanie i ruch turystyczny jako przyczyny kolizji i konfliktów
              środowiskowych w strefie nadmorskiej i sposoby ich ograniczania
              prof. Mariusz Kistowski, Uniwersytet Gdański
11.45-12.20  Jak można chronić walory naturalne Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej przed
              antropogeniczną degradacją”
              prof. Krzysztof Skóra, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego
12.20-12.40  Przerwa kawowa
12.40-13.40  Prezentacja stanowiska rekreacyjnych użytkowników terenów nadmorskich,
              dyskusja,
13.40        Obiad.


Termin: 06.07.2009, godz. 11:00
Miejsce: Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81 - 378 Gdynia

Program spotkania do pobrania tutaj.

   

Spotkanie Rady Partnerstwa, Gdynia, 6.07.2009r

Cze272009

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Rady Partnerstwa, Gdynia, 6.07.2009r.

Intensywny rozwój turystyki nadmorskiej  jest nierozerwalnie związany z rozwojem społeczno-gospodarczym społeczeństwa.
Jest to jedna z najbardziej ekspansywnie rozwijających się gałęzi współczesnej gospodarki.
Negatywne zjawiska, które  temu towarzyszą wiążą się  m.in. z nadmierną eksploatacją i degradacją środowiska przyrodniczego regionów nadmorskich. Często wręcz jest to trwałe przekształcanie i niszczenie  bezcennych siedlisk gatunków roślin i zwierząt.
Chcemy się przyjrzeć i ocenić rodzaje i skalę presji turystycznej i rekreacyjnej na Wybrzeże Bałtyku i samo morze.
Będziemy pytać czy i jak  możliwe jest pogodzenie potrzeb związanych z rozwojem turystyki z potrzebą i koniecznością ochrony środowiska i przyrody ? Czy turyści i usługodawcy są  w stanie zrozumieć, iż dbanie o walory przyrodnicze leży w ich własnym  długofalowym interesie?

   

I spotkanie sieci bałtyckich NGO’s

Cze232009
W dniach 2 i 3 czerwca w Sztokholmie odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych zajmujących się Bałtykiem. Wyrażamy nadzieje, że nasze sprawozdanie (do pobrania tutaj) umożliwi Państwu bliższe zapoznanie się z tematyką warsztatów.
Prezentacje ze spotkania są dostępne tutaj.
 

 
   

Natura 2000 – cenne siedliska na obszarach morskich. Program Spotkania.

Cze172009

Zapraszamy serdecznie na kolejny z cyklu 5 warsztatów na temat obszarów morskich Natura 2000. "NATURA 2000 – cenne siedliska na obszarach morskich".

   

Warsztaty Natura 2000, Sopot, 23 czerwiec

Cze112009

Obszary Natura 2000 są wyznaczane w Europie, uwzględniając specyfikę przyrodniczą 8 regionów biogeograficznych.

Po przygotowaniu i przesłaniu do Komisji Europejskiej (KE) list specjalnych obszarów ochrony siedlisk KE organizuje dla każdego regionu seminaria biogeograficzne, podczas których są rozpatrywane po kolei i szczegółowo omawiane wszystkie siedliska przyrodnicze i gatunki występujące w danym regionie. Celem takich seminariów jest ustalenie, czy państwo członkowskie przewidziało wystarczającą ochronę dla wszystkich siedlisk i gatunków na swoim terytorium.

   

Fotoreportaż z debaty

Cze012009
Eugeniusz Andrulewicz - MIR
   

Strona 4 z 6