Celem projektu jest przyczynienie się do lepszej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego.  Dlaczego "Bałtyk jest w Polsce, Bałtyk jest w Europie"? Odpowiadając hasłowo- ponieważ każdy  z 80 mln mieszkańców Zlewni Bałtyku "odkręcając kran codziennie łączy się z Bałtykiem".

W 2007r. prowadziliśmy  Kampanię "Bałtyk jest w Polsce" integrując środowiska rybaków, organizacji pozarządowych, naukowców oraz administracji  w Partnerstwo dla Bałtyku. Zbudowaliśmy również wspólnie Plan dla Bałtyku. W tym społecznym programie zapisano szereg zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy część z nich zrealizować w trakcie tego projektu. Jest dla nas jasne, że Bałtyk jest także w Europie i musimy współpracować z partnerami zagranicznymi. Na Helu w sierpniu 2007r. zawiązała się współpraca organizacji ekologicznych z Polski, Szwecji, Finlandii (Sieć bałtyckich NGO). W jej ramach będziemy kontynuować współpracę naszych organizacji m.in. na rzecz zrównoważonej eksploatacji zasobów ryb.

Grupy docelowe projektu to środowisko rybaków, organizacji pozarządowych, naukowcy związani z dziedzinami morskimi, administracja i samorządy, rolnicy. Kampanie medialne, spoty radiowe i telewizyjne, Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku będą też skierowane do szerszych grup docelowych - konsumentów, ogółu społeczeństwa.

Liczymy, że nasze działania przyczynią się do szeregu korzyści:

  1. Spotkania w ramach Partnerstwa dla Bałtyku – pozwolą lepiej zintegrować grupy docelowe. Korzyścią tych grup  i ogółu mogą być bardziej wyważone i optymalne  decyzje w zakresie niezbędnych badań morza i wybrzeża (naukowcy), lepszego rozumienia i stosowania Wspólnej Polityki Rybackiej, eksploatacji morza zgodnego z długofalowym zachowaniem jego zasobów (rybacy), realizacji misji, ochrony przyrody i ekosystemów morskich, budowanie pozycji mediatora (organizacje pozarządowe),  uzgadniania rozwoju lokalnego i ochrony przyrody- sieci Natura 2000, ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (administracja).
  2. Sieć bałtyckich NGO- rozwinie i zaktywizuje współpracę międzynarodową, pozwoli zintegrować się i zwiększyć wpływ organizacji ekologicznych na politykę morską na Bałtyku
  3. Rolnicy otrzymają informację jak chronić środowisko, zasoby wodne i otrzymywać w zamian dodatkowe środki poprawiające ich kondycję ekonomiczną.
  4. Zachęcimy konsumentów (w szczególności gospodynie domowe) do zmniejszania ilości stosowanych proszków do prania, co przynosi pozytywny skutek dla stanu rzek i morza oraz dla oszczędności w budżetach domowych