Z życia projektu

Monitoring systemu kontroli rybołówstwa w Polsce

Lut232009

Federacja Zielonych GAJA jako organizacja pożytku publicznego, przeprowadziła w 2008 roku społeczny monitoring instytucji odpowiedzialnych za kontrolę polskich połowów na Morzu Bałtyckim. Powody, które skłoniły Federację do rozpoczęcia monitoringu społecznego to niepokojące i liczne sygnały o powszechnym łamaniu prawa z zakresu rybołówstwa na Morzu Bałtyckim, w tym o rozwoju „szarej strefy” rybołówstwa w Polsce, a także potrzeba określenia jakości polskiego systemu kontroli rybackiej.

 

Zwalczanie połowów NNN w świetle rozporządzenia Rady (WE) NR 1005/2008

Lut232009

Połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane (NNN) mają katastrofalne skutki zarówno dla środowiska naturalnego, jak i globalnej gospodarki morskiej. Zubożając łowiska – stanowią zagrożenie dla bogactwa gatunkowego ekosystemów morskich, a „rabunkowe” technologie i metody połowu – hamują możliwość jego zrównoważonego rozwoju. Niekontrolowane połowy pomniejszając stan światowych zasobów, bezpośrednio przyczyniają się do zmniejszenia obrotu legalnie poławiających rybaków i w perspektywie mogą spowodować utratę przez nich miejsc pracy. Szacuje się, że połowy NNN mogą stanowić do 19% wszystkich odnotowanych światowych połowów – powodując straty w wysokości około 10 miliardów w skali globalnej każdego roku.

   

Rola Aukcji Rybnej w Ustce i polskich Lokalnych Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb w procesie wyeliminowania połowów NNN

Lut232009

Lokalne Centra Pierwszej Sprzedaży Ryb (LCPSR) w Polsce i Aukcja Rybna Ustka powstały w wyniku przedakcesyjnych zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, które zawartę są w dokumencie przedakcesyjnym nr PL/JB /2001/AG/01 z 2001 roku.

W dokumencie tym m.in. jest zapisane:

" W pierwszej fazie organizowania rynku rybnego planuje sie utworzenie publicznych lokalnych centrów sprzedaży (LCPSR, ang. LFSC), dysponujacych niezbędną infrastrukturą portową, transportową, i komunikacyjną."

   

I Spotkanie Partnerstwa oraz II Spotkanie Rady Partnerstwa - agenda

Lut092009
Program Spotkania Rady Partnerstwa oraz Partnerstwa w ramach kampanii
BAŁTYK JEST W POLSCE. BAŁTYK JEST W EUROPIE.


12.02.2009 - Spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku

Omówienie aktualnej sytuacji związanej z nieraportowanymi, nielegalnymi i nieregulowanymi połowami NNN (ang. IUU) oraz diagnoza sytuacji z różnych punktów widzenia (organizacje pozarządowe, środowiska rybackie, strona rządowa). Spotkanie ma charakter warsztatu, będącego próbą wypracowania wspólnych założeń strategicznych wobec połowów NNN.
   

I Spotkanie Partnerstwa oraz II Spotkanie Rady Partnerstwa

Sty132009

W dniach 12 i 13 lutego organizujemy Spotkanie Partnerstwa i Rady Partnerstwa dla Bałtyku. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli NGO, rządu oraz rybaków. Specjalne zaproszenia wysłaliśmy do Ministra Macieja Nowickiego oraz Sekretarza Stanu Kazimierza Plocke.

   

I Spotkanie Rady Partnerstwa – sprawozdanie

Gru012008
Stacja Morska na Helu była miejscem I Spotkania Rady Partnerstwa dla Bałtyku 27 listopada 2008 roku w ramach nowej Kampanii Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk –  naukowcy, rybacy, przedstawiciele rządu i ekologicznych organizacji pozarządowych, a nawet dziennikarz z National Geographic. Nie zabrakło także gości z zagranicy – specjalnie na spotkanie przybyli przedstawiciele naszego szwedzkiego partnera  The Fisheries Secretariat (FISH).
   

Pierwsze spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku

Lis192008

Już 27 listopada w Stacji Morskiej IO UG na Helu odbędzie się pierwsze spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku. 

   

Wizyta przygotowawcza - spotkanie Partnerów

Lis182008

W dniach 11 – 13 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie Partnerów. Przedstawiciele EKO-UNII i Fundacji Nasza Ziemia zostali zaproszeni do Sztokholmu przez The Fisheries Sekretariat.

   

Strona 6 z 6